Keskin Tarihi

Keskin’in tarihini ayrıntılı olarak bu sayfadan okuyabilirsiniz.

1-İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI

A) TARİHİ VE COĞRAFİ YAPISI:

Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Keskin ilçesinin tarihi belge ve seyahatnamelerden edinilen bilgilere göre eski bir tarihe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Keskin, Denek Dağı yakınlarında kurulmuş olmasından dolayı önceleri Denek Madeni adını almış, daha sonra Keskin Madeni denilmiştir. Bilahare kısaltılarak KESKİN adını almıştır. Keskin ismi pek çok tarihi belgede belli bir yerleşim merkezinden çok şimdiki Elmadağ ile Kırşehir,Yozgat arasındaki coğrafi bölgeyi kastetmek üzere kullanılmıştır.

Keskin adının nereden geldiği de kesin olarak bilinmemektedir. Evliya Çelebi, Seyahatnamelerinde Sivas Eyaleti’ ne bağlı Sancaklardan söz ederken Çorum Sancağı’ndan sonra Keskin Sancağı’ndan da söz etmektedir. Buna göre Keskin’ in yakınında bir Şehir olduğu, Keskin adının muhtemelen buradan geldiği sanılmaktadır. Ancak İlçeye 8 km. uzaklıktaki Ceritkale Köyü’nde Etilerden kalma kayalara oyulmuş mağaralar içinde bulunmuş olan kabartma boğa ve aslan resimlerinden, İlçenin tarihinin daha eskiye dayandığı anlaşılmaktadır.

Anadolu’nun Türkleşmesi sürecinde Orta Asya’dan gelen Türk boyları,uygun buldukları yerlerde konaklayarak geleneksel yaşama biçimlerinden zamanla yerleşik düzene geçmiş,tarım,zanaat ve ticarete başlamışlardır. Ankara,Kırşehir ve yöresinde egemenlik süren Türk Beylikleri Osmanlı Devletinin Anadolu Birliğini tesis etme sürecinde Osmanlı egemenliğine girerek yaşamlarının sürdürmüşlerdir.

Keskin, tarihimizde önemli görevler ifa etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ ün Sivas Kongresi’nde alınan bir kararla Ankara’ ya intikalinde güzergahta bulunan Keskin eşrafı Kırşehir ile temas kurmuş, Atatürk’ ün yakın silah arkadaşı Ali Fuat CEBESOY’ da gizlice Keskin’ e gelerek güzergahı Keskinlilerle belirlemiştir. Padişah yanlısı olan Ankara Valisi ve Çorum Mutasarrıfı 17 Eylül 1919 da Sungurlu’ ya, oradan da Keskin’e gelmiştir. Ankara’ ya geçmekte olan Vali’ yi Elmadağ-Yahşihan arasında bulunan “Kılıçlar beli”n de Keskin ve Polatlı çeteleri ani bir baskınla etkisiz hale getirerek teslim almışlar ve Mustafa Kemal Atatürk’ e teslim etmişlerdir.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Ankara’ ya müteveccihen Sivas’ dan hareketle Kayseri’ ye, oradan da Kırşehir, Hacıbektaş ve Mucur yolu ile 25 Aralıkta Kaman’ a gelmişlerdir. Geceyi köy odasında geçiren Atatürk, Keskin’ in ileri gelenlerini Kaman’ a çağırmış o gece Ankara’ ya geçiş planlanmış, Kaman’ dan 26 Aralık Cuma günü hareketle Keskinlilerin koruma ve gözetiminde İğdebeli-Köprüköy yolu ile Bala’ ya gelinmiş, vaktin geç olması ve bölgenin Ormanlık olmasından dolayı Keskinli süvarilerle gece Beynam’ da geçirilmiş ve 27 Aralık 1919 da Dikmen sırtlarından Ankara ya girilmiştir.

Milli Mücadele kararına gönülden katılan Keskin, böylece bu harekete destek vermiş, bu hareketin içinde fiilen yer alarak bu büyük şereften payını almıştır.

Keskin halkı 1926’ da bir uçak satın alarak yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ ne hediye etmiştir. KESKİN-1 adı verilen uçak, uzun yıllar Türk Ordusunda hizmet görmüştür.

Keskin 1859 yılında Belediye, 1891 yılında Kırşehir Sancağına bağlı İlçe olmuştur. Yakın köy ve kasabalardan yapılan göçler sonunda nüfusu artmış ve kaza merkezi büyümüştür.

B- ) COĞRAFİ YAPISI :

Konum itibariyle Denek Dağı’nın 5 kilometre güneyinde At Tepesi ve Kartal Tepesi’nin yamaçlarında kurulmuştur. Kırıkkale İli’nin güneyinde, Ankara’ ya 100 kilometre mesafededir. Kırıkkale’ ye 27 km. uzaklıkta bulunmakta olup, Kırıkkale-Kayseri Devlet yolu üzerindedir

. Yüzölçümü 1463 km kare ve rakımı 1140 m.dir. İlçemizin arazisi bir yayla görünümündedir. Güneybatıda Kızılırmak Vadisi ile Doğuda Delice Çayı arasında uzanır. Yaylanın güneydoğusunu Denek Dağı, Güneybatısını Böhrek Dağları çevrelemektedir. İlçenin güneybatısında Çelebi Dağı bulunmaktadır. İlçe arazisi küçük tepeler ve düzlüklerden oluşmuştur.

Kuzeyde Kırıkkale İli ve Balışeyh İlçesi, doğuda Çiçekdağı ve Delice İlçesi, batıda Karakeçili İlçesi, güneyde Çelebi ve Kırşehir İli’nin Kaman ve Akpınar İlçeleri ile komşudur.

Keskin’ de İçanadolu Bölgesi’nde görülen tipik kara iklimi hakimdir. Kışları oldukça sert ve yağışlıdır. Hava sıcaklığının kışın –20 dereceye kadar düştüğü görülür. Yazları ise hava sıcaklığı 40 dereceye kadar çıkar. İlkbahar mevsimi oldukça kısadır. Yağışlar az olduğundan yaz aylarının sonunda bir Bozkır görünümündedir. Yılın İlkbahar ve Sonbahar aylarında metrekareye düşen yağış ortalaması 300 mm.yi geçmez. Sıcaklık ortalaması ise 11 derecedir.

C- ) NÜFUS DURUMU :

22 Ekim 2000 tarihinde yapılan Nüfus sayımının sonuçlarına göre;

İlçe Merkez Nüfusu : 34.827

Kasaba ve Köylerinin Nüfusu : 24.040

İlçenin Toplam Nüfusu : 58.867

İlçede tarıma elverişli olan yerlerde nüfus yoğunluğu artmakta, toprağın tarıma elverişli olmadığı yörelerde azalmaktadır. İlçemizin sınırları içinde tarıma elverişsiz olan kesimlerde ciddi bir nüfus erozyonu görülmektedir. Yerleşim yerlerinden Keskin İlçe Merkezine, Kırıkkale’ ye , Ankara’ ya ve diğer il ve ilçelere, az miktarda da olsa yurtdışına göç olmaktadır. Bu göçler sebebiyle ilçe nüfusunda bir azalma görülmektedir. İlçe nüfusunun büyük bir kısmı tarım ve hayvancılıkla, çok az bir bölümü ise küçük el sanatları ile uğraşmaktadır. Nüfusun %60’ ı erkek, %40’ ı kadındır. Okuma yazma oranı %97 olarak tespit edilmiştir.

D) İDARİ DURUM:

Keskin, 3587 Sayılı Yasa ile 17.08.1989 tarihinden itibaren Ankara İli’nden ayrılarak Kırıkkale İli’ ne bağlanmıştır. İlçemize bağlı kasaba iken 29.07.1991 tarihinde İlçe olan Çelebi nin ayrılması ile 14 köyümüz Çelebi İlçesi’ ne bağlanmıştır. 1990 Yılı Nüfus Sayımı neticesinde nüfusu 3229 olarak tespit edilen Konur Köyü 31.12.1991 tarih ve 91/39094 Sayılı karar ile belde statüsünü kazanmıştır. İlçemizin 3 kasaba 54 köyü bulunmakta iken ilçemize bağlı Uzunlar köyü idari bağlılığını değiştirerek Balışeyh ilçesine bağlanmıştır. İlçemize bağlı Küçükceceli Köyünde yaşayan kimsenin bulunmaması sebebiyle bu köyümüzün köy tüzel kişiliği kaldırılarak İlçemize bağlı Eroğlu köyüne bağlanmıştır. Köy sayımız 54 ten 52’ ye düşmüştür.

1997 Yılı Nüfus Sayımı neticesi nüfusu 2321 olarak tespit edilen Ceritmüminli Köyü 29.12.1998 tarih ve 98/50295-98/50221 Sayılı karar ile Belediyelik olmuştur. Keskin; 3 Kasabası ve 52 Köyü ile tipik bir İçanadolu İlçesidir. İlçe itibariyle Belediyelerin nüfusu aşağıda olduğu gibidir.

Merkez : 6 Mahallesi mevcut olup, nüfusu 34.827

Konur : 4 Mahallesi mevcut olup, nüfusu 3.110

Köprüköy : 3 Mahallesi mevcut olup, nüfusu 3.836

Ceritmüminli : 3 Mahallesi mevcut olup, nüfusu 3.936 dır.

Köyler genellikle İlçenin doğu ve güneydoğu yönünde, suyu bulunan yamaçlarda kurulmuş olup, toplu yerleşim düzeni hakimdir.

E) SOSYAL DURUM:

1-Kentleşme ve Konut

İlçe Merkezinde İmar Planı, eski dönemlerde düzensiz uygulanmış olup, cadde ve sokakları dar ve gayri muntazamdır. Yapılaşma yetersizdir. Konutlar, İmar Planına uyulmadan bir veya iki katlı olarak yapılmıştır. Son yıllarda çok katlı yapılara da rastlanmaktadır. Köy evleri genel olarak taş ve kerpiçten yapılmıştır; iki veya en çok üç odalıdır. Evlerin çoğunlukla damları toprakla örtülüdür. İlçe Merkezinde Belediyemizce yeni İmar uygulaması çalışmaları başlatılmış olup, İlçe Bozkurt Mahallesi pilot bölge olarak seçilmiş; yol açma çalışmaları tamamlanmıştır. Diğer alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

2-Sosyal Yaşantı

Merkez ve Köylerde Sosyal Yaşantı fazla gelişmemiştir. Aile ziyaretleri, düğün, bayram türünde geleneksel alışkanlıklardan başka sosyal bir hareketlilik görülmemektedir. İlçede sinema ve tiyatro,mahalli gazete yoktur. Keskin FM adlı bir mahalli radyo yayın yapmaktadır. Bu radyonun yayınları Elmadağ ve Kaman ilçelerine kadar olan bir alanı kapsamaktadır.

İlçe karıştıran mevkiinde Belediye Başkanlığınca piknik yerleri ,park,oyun alanları,halı daha,tenis kortu,hayvanat bahçesini kapsayan bir rekreasyon alanı yaptırılmıştır.

F-İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI:

İlçede tarım dışında büyük miktarda işçi çalıştıran sanayi tesisleri olmadığından gizli işsizlik önemli bir sorun teşkil etmektedir. Belli başlı istihdam yerleri yol boyu tesisleri,un fabrikaları,tavukçuluk tesisleri,tekstil atölyesidir.Çalışan nüfusun tamamına yakın kısmı kendi işletmelerinde çalışmaktadır. İlçe merkezinde tarıma dayalı alet ve makinaları yapan küçük iş kolları mevcuttur, ancak bunlar geniş bir istihdam sahası teşkil etmemektedir. Küçük çaplı tamirhane ve atölye durumundadır. Özel sektöre ait tavukçuluk işletmeleri ile tekstil atölyesinin ekonomik krizden sonra yeniden faaliyete geçme hazırlıkları sonuç vermiş bunlardan tekstil atölyesi Kaymakamlığımızın girişimleri sonucu Belediye Başkanlığından alınarak Amerika Türk ortaklaşa yürütülen Figür Tekstile devredilmiş, 300 kişi kapasiteli bu atölyede 200 kalifiye işçi ve 100 geçici işçi ile çalışmalarına devam etmektedir.

G – EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU :

Kırıkkale İli’ nin en eski ilçesi olan Keskin’ de çok eskilere dayalı köklü bir Eğitim ve Kültür yapısı mevcuttur. Harf devriminden önce İlçe Merkezinde ve yalnızca iki ayrı köyde medrese bulunmakta iken 1926 yılından sonra İlçemiz Merkez ve köylerinde yeni okullar açılabilmiştir. Okullaşma oranı %100 olmakla beraber öğrenci yetersizliği nedeniyle 38 köy okulu kapalıdır. Buralardaki öğrenciler merkezi okullara taşınmaktadır. İlçe halkından hemen hemen herkesin Kırıkkale İlinde akrabaları olduğundan pek çok öğrenci Kırıkkale’de öğrenimine devam etmektedir.

1- Yükseköğretim Kurumları:

Kırıkkale Üniversitesine bağlı olarak ilçemizde 1994-1995 öğretim yılında bir meslek yüksek okulu açılmış olup,elektrik teknikerliği,tekstil teknikerliği,muhasebe,mahalli idareler,pazarlama bölümleri mevcuttur. Toplam 321 öğrenci öğrenime devam etmekte olup,18 öğretim görevlisi bulunmaktadır.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü: Yüksek Öğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyaçları Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız ve erkek yurtları ile karşılanmaktadır. Erkek yurdu 162,kız yurdu 200 öğrenci kapasitelidir. Barınma yanında beslenme,sosyal faaliyetler ve spor ihtiyaçları da karşılanmaktadır.

2- Ortaöğretim Kurumları :

İlçe merkezinde 1 genel lise,1 imam hatip lisesi, 1 METEM Lisesi, 1 sağlık meslek lisesi; Köprü Kasabasında 1 genel lise olmak üzere toplam 5 lise mevcuttur. 2002/2003 eğitim öğretim yılında sağlık eğitimi hariç ortaöğretim öğrenci sayısı: 226 kız, 594 erkek toplam 820 öğrencidir. Sağlık Meslek lisesi öğrenci sayısı: 46 erkek, 106 kız olmak üzere toplam 152 dir. Keskin Lisesi ve İmam Hatip Lisesinin öğrenci yurtları bulunmaktadır. Ayrıca ilçemizde orta ve yüksek öğretim öğrencilerine yönelik 2 adet özel yurt bulunmaktadır.

Ortaöğretim kurumları öğretmen sayısı: Milli Eğitim Bakanlığı 78, sağlık eğitimi 14, toplam:92 dir.

Ortaöğretim kurumları derslik sayısı: 59, sağlık eğitimi 3 toplam 62.

Ortaöğretim öğrenci sayısı: 952 (sağlık eğitimi dahil)

3-İlköğretim Kurumları:

İlçe merkezinde 8 adet, kasabalarda 3 adet ve köylerde 14 adet olmak üzere 25 adet ilköğretim okulunda eğitim ve öğretime devam edilmekte ve 38 köyden taşıma merkezlerine 620 öğrenci taşınmaktadır. İlçe ilköğretim okullarında 1669 kız, 1867 erkek olmak üzere toplam 3536 öğrenci öğrenim görmektedir.

İlköğretim öğretmen sayısı: 154 dür.

İlköğretim Kurumları derslik sayısı:198 dir.

Toplam derslik sayısı: 260 dır.

Toplam öğretmen sayısı: Milli Eğitim 232, sağlık eğitimi 14 toplam : 246 dır.

Toplam öğrenci sayısı: 4488 dir.

4 -Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü:

Önceki yıllarda Halk Eğitim Merkez Binası olmadığından Milli Eğitim Müdürlüğü binasında görev yapılmakta iken, 1990 yılında Keskin eşraflarından H. Ali EKİNCİ tarafından hibe edilen ve aslına uygun olarak restore edilen binada hizmet vermektedir. Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü’nde 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 5 kadrolu öğretmen 2 memur ve 2 hizmetli görev yapmaktadır.

5- Ulusal Eğitime Destek Kampanyası :

Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri himayesinde yürütülen çalışmalar sonucunda öncelikle okuma yazma bilmeyenlerin tespiti ile okuma yazma öğretilmesi, devamsız öğrencilerin ve kız çocuklarının okula devamlarının sağlanması konularına ağırlık verilmiştir. Bu kapsamsa devamsız öğrenci sayısı 3-4 gibi rakamlara indirilmiş ve okuma yazma kursları ile artık zihinsel ve bedensel olarak okuma yazma öğrenemeyecekler dışında tespit edilen herkese ulaşılmıştır.

H- İLÇENİN KÜLTÜR VARLIKLARI:

a) Haydar Sultan Türbesi:

Keskin’in 22 km güneybatısında Haydar Sultan köyünde bulunan türbe külliyenin bir parçasıdır. Türbeden başka küçük bir cami,kuyu,hazire ve çeşme mevcuttur. Şu anda kapalı olan kuyunun bazı hastalıklara iyi geldiği söylenmektedir. Haydar Sultan’ın Hoca Ahmet Yesevi’ nin oğlu olduğuna inanılır. Türbe zamanla geçirdiği tamiratlar nedeniyle asıl özelliğini kaybetmiştir. Keskin Kaymakamlığı tarafından Selçuklu-Osmanlı Mimarisi özelliklerinde restore edilmektedir.

b) Fişekhane Binası:

Binanın ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Ankara Vilayet salnamesinde 1907 yılında askeri amaçlarla kullanıldığı yazmaktadır.Milli Mücadele yıllarında 1921-1925 arasında fişek fabrikası olarak kullanılmıştır. Şu anda İmam Hatip Lisesi olarak hizmet vermektedir.

c)Kibrithane Binası:

1903 yılında kibrit fabrikası olarak kurulduğu bilinmektedir.Halen Halk Eğitim Merkezi olarak hizmet vermektedir.

d)Taş Mektep(Kız Mektebi):

1913 yılında Kız Mektebi olarak yapılmış olup halen halk kütüphanesidir.

e)Keskin Evleri:

1550 li yıllardan beri kaza olduğu bilinen keskin’de pek çok eski Türk evi mevcut olup bunlar tescilli kültür varlığı niteliğindedir.Genellikle iki katlıdır. Alt kat kagir,üst kat ahşap olarak yapılmıştır. Çatılar genellikle üçgen alınlıdır. Ara dolgular kerpiçtir.

f)Çeşnigir Köprüsü:

Köprü Beldesi ile Karakeçili arasında Kızılırmak üzerindedir. 1200 yıllarında yapılmış Selçuklu Devri eseridir. Köprünün baş kısmında han veya kervansaray kalıntıları bulunmaktadır.

g )Sulu Mağara :

İlçe merkezindedir.Erken Hıristiyanlık dönemi yerleşim alanı ya da başka söyleyişle yer altı şehridir. 1996 yılında MTA tarafından hakkında kapsamlı bir rapor hazırlanmış ve haritası çıkarılmıştır.

h)Ceritkale Köyü kaya yerleşmeleri :

M.Ö. 1500 yıllarında yerleşim yeri olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

i)Ortodoks Kilisesi:

Geç dönem Ortodoks kilisesidir. Dört sütunlu haç planı şeması görünümündedir. Bu bölgede yaşayan ermeni ve Rumların kullandığı bilinmektedir. Bu azınlıklar mübadelede Anadolu’dan ayrılmıştır.

j)Halk Oyunları :

İlçemizin kendine özgü halay oyunu ile,Kültür Bakanlığı repertuarında mevcut bozlak türü derlenmiş türküleri mevcuttur.

I- SPOR

Keskin İlçesi nüfusu yaş itibariyle genç bir nüfusa sahiptir. Genç nüfusun çoğunlukta olması, bu nüfusun boş zamanlarını değerlendirecek spor tesislerine ihtiyaç göstermektedir. Gerçi benzeri ilçelerle kıyasladığımızda mevcut stadyum çim ve tribünlüdür. İlçe halkının önemli ihtiyaçlarından olan Kapalı Spor Salonu yapılması 2001 yılı programına alınmış aynı yıl temeli atılmış olup çalışmalar devam etmektedir. Keskin Spor futbol kulübü 3. ligde oynarken bu sezon 1.amatör kümede mücadele etmektedir.

İ- SAĞLIK HİZMETLER

İlçe Sağlık Grup Başkanlığına bağlı 1 Devlet Hastanesi, 5 sağlık ocağı (Merkez, Köprü, Konur, C.Müminli, H.Ömer Solaklısı), 9 köy sağlık evi, 112 acil yardım ve kurtarma istasyonu bulunmaktadır.

Devlet hastanesi 50 yatak kapasiteli olup ilçe girişindeki yeni binasına 2001 yılında taşınmıştır.İç hastalıklar, genel cerrahi, kadın-doğum (geçici), Enfeksiyon hastalıkları, Çocuk Hastalıkları uzmanları mevcut olup, göz hastalıkları ve Radyoloji uzmanları bulunmamaktadır. Ayrıca 8 pratisyen hekim, 2 diş hekimi mevcuttur. Poliklinik, servis, laboratuar, röntgen hizmetleri için yeterli araç-gereç mevcuttur. 2002 yılında diyaliz ünitesi kurulmuş olup faaliyete geçme aşamasındadır. Bu hizmetlerin yürütülmesinde görevli toplam hemşire sayısı sadece 10 tanedir. Hemşire açığı sağlık memurları ile kapatılmaya çalışılmaktadır. 1 hizmet otosu ve 3 ambulansı bulunmaktadır. Yatırım programında hastane ile birlikte yapılması gereken 10 dairelik lojman yapılmamıştır.

Merkez sağlık ocağında 3 doktor, 2 hemşire, 1 ç.s.t, 3 sağlık memuru ile hizmet verilmektedir. Köylerin merkeze geldiği düşünüldüğünde personel sayısı çok yetersizdir. Hizmet binası çok eskidir. Lojmanı vardır.

Köprü Sağlık Ocağında 2 ebe, 1 sağlık memuru ve bir ambulansla lojmanlı ve yeni hizmet binasında faaliyetine devam etmektedir.

Konur sağlık ocağında 1 doktor,1 sağlık memuru, 1 ebe bulunmaktadır. SSK’ya ait eski belediye binasında çalışmaktadır. 1989 model ambulansı bulunmaktadır.

Ceritmüminli Sağlık ocağında 1 doktor,1 ebe, 1 Sağ. Memuru kendi hizmet binası ve lojmanında hizmet vermektedir. 1990 model bir ambulansı vardır.

H.Ömer Solaklısı sağlık ocağında 1 Sağlık Memuru,1 ebe yeni hizmet binası ve lojmanda hizmeti devam ettirmekte olup,aracı yoktur. Köy sağlık evlerinden personel bulunmamaktadır.

K- EKONOMİK DURUM:

1- Tarım : İlçe ekonomisi açısından tarım en önemli geçim kaynağıdır. Halkın % 90’ ı tarımla uğraşmaktadır.

a) Tarım Arazileri : Arazi miktarı toplamı 129.379 Hektar olarak hesaplanmıştır.Bunun 83.518 Ha. Tarımda kullanılmaktadır. Tarım yapılan topraklar genellikle kıraç olduğundan sulu tarım yapılamamaktadır. Sulanabilen topraklar ancak motopomp vasıtasıyla sulandığından çiftçi yeterli gelir sağlayamamaktadır. Bu arazinin 56.500 ha. hububat, 650 ha. nohut,150 ha. kuru fasulye,100 ha. yeşil mercimek,15 ha.fiğ,3000 ha.çerezlik ayçiçeği, 20.ha mısır dane, 3.5 ha. mısır slajlık,1322 ha.sebze ekimi yapılmaktadır. 2003 Yılı içinde Kaymakamlığımız ve İlçe Tarım Müdürlüğünün girişimleri ile İlçede 9 adet su kuyusu Devlet Vatandaş işbirliği ile açılılarak çiftcilerin hizmetine sunulmuştur. 4134 ha. alan orman, 24.527 ha. ise çayır meradır.

b) Tarımsal Üretim Miktarı: 2001 yılı üretimi baz alındığında Buğday ve Arpa üretimi % 15 azalmış Nohut, Fasulye, ve Ayçiçeği üretimi artmıştır.

Tarımsal Projeler

1998-1999 yılı içinde finansmanı Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliğince yapılarak, Keskin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına aktarılan ödenek ile İlçemiz Konurhacıobası ve Ortasöken köylerimize sera kurulmuştur. Bu köylerimizde yetiştirilen ürünler üreticileri tarafından İlçe Merkezi ve diğer İl ve İlçelerde pazarlanmaktadır. Yine bağcılığı teşvik etmek amacı ile İlçe Köylerinden 10 çiftçiye 50 dekar arazide yüksek sistem bağ tesis edilmiş ve tesis kurma bedelleri İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğince karşılanmıştır.

Hayvancılık

İlçede Hayvancılık daha çok “besi hayvancılığı” şeklindedir.

1998-1999 yılında Hayvancılığı teşvik etmek için İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca bedeli yine Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliğince karşılanan ödenekten 46 adet damızlık düve dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 1999 yılında da bu proje devam ettirilerek 17 adet damızlık düve dağıtımı daha yapılmıştır. 2003 yılında yapılacak projelerle çalışmalarımız devam edecektir.

Çayır-Mera, Yem bitkileri ve hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında İlçenin Cinali ve Üçkuyu köylerinde yirmi dekar Yonca, 100 dekar silajlık mısır ekimi yapılmış ve bunlardan 50 ton silaj elde edilmiştir. İlçenin batısında ve Kızılırmak vadisi yamaçlarında bulunan köylerimizde bir miktar bahçe ziraatı yapılmakta ise de İlçenin ihtiyacını karşılamaktan uzaktır.

Hububat alternatifi tarım politikaları kapsamında yağlık ay çiçek yayım çalışmaları yapılmış, 80 olan üretici sayısı 150’ ye çıkarılmıştır. Üretimde bulunan çiftçilere destekleme primi ödenmektedir.

Doğrudan Gelir Desteği uygulaması kapsamında 3891 çiftçi müracaat etmiş 5.218.108.201.000 TL para ödenmiştir. Kırıkkale ilindeki toplam desteklemenin 1/3 ünü temsil etmektedir.

Hayvan ırkının ıslahı et ve süt veriminin arttırılması için suni tohumlama çalışmaları aralıksız devam etmektedir. İlçemizin tahıl ekili alanlarında hasat döneminde biçerdöver kontrolleri titizlikle yapılarak çiftçinin mağdur olmaması için çalışmalar devam etmektedir. İlçede üretilen hububat TMO Keskin Ajans Müdürlüğüne ya da tüccara satılmaktadır.

İlçede 3 adet artımsal kredi kooperatifi bulunmaktadır.

2- Sanayi ve Ticaret:

İlçede ticaret küçük dükkan işletmeleri şeklindedir. Çarşıda bulunan olağan işletmeler dışında sebze ve meyve satıcıları Belediyece yeni tamamlanan hal ve Pazar yerine nakledilmiştir. İlçede Perşembe günleri geniş çaplı bir sebze-meyve, giyim ve tüketim malları pazarı kurulur. Küçük dükkanlar dışında en önemli tesisler yol boyu dinlenme tesisleri (4 adet),2 adet tavukçuluk tesisi ki, bunlardan biri çok önemli bir kapasiteye sahiptir. Bu tesis Körfez krizinden sonra uzun süre kapalı kaldıktan sonra 2002 yılının sonlarında kısmi üretime başlamıştır. Yine 3 adet un fabrikası bulunmaktadır. Keskin OSB’nin alt proje aşamasında olunup kamulaştırma ve diğer hazırlıklar için ödeneğe ihtiyaç vardır.

İlçede iki tane banka şubesi vardır: T.C. Ziraat bankası ve İş Bankası

İl merkezine ve Ankara’ya olan yakınlığı ve il merkezinde on binlerce Keskin’linin bulunması ihtiyaçların çoğunlukla Kırıkkale ve Ankara’dan karşılanmasına neden olmaktadır.

İlçede bulunan Yüksek Okul,orta ve yüksek öğrenim yurtları,Karıştıran mevkiindeki piknik ve rekreasyon alanları ilçe ticaretine katkı sağlamaktadır.

2- MAHALLİ İDARELERİN DURUMU

1-Keskin Belediyesi :

Yazı İşleri,Fen İşleri,Hesap İşleri,Otobüs ve Su İşletmesi müdürlükleri ve bunlara bağlı amirliklerle altı mahalle 35000 nüfus ve çevre köylere hizmet götürme gayreti içindedir. 153 memur ve 4 daimi işçi kadrosu olup bunlardan 75 memur ve 3 daimi işçi kadrosu doludur.150 geçici işçi Valilik vizesi ile çalıştırılmaktadır. Yeterince araç parkına sahiptir.

İmar planı vardır. İçme suyu,kanalizasyon tesisleri bitirilmiştir. Şehir içi yolların tamamına yakını asfalttır. Park,bahçe,spor tesisi,Pazar yeri, kapalı otopark bitirilmiştir. Belediye hamam ve oteli ile,imar uygulamaları devam etmektedir. Toplu konut arazisi ayırma çalışmaları yapılmaktadır. Maliye,SSK,Emekli Sandığına yüklü miktarda borcu bulunmaktadır. Bazen maaş ödemeleri sıkıntısı yaşanmaktadır.

2-Konur Belediyesi : 1992 yılında kurulmuş olup 2300 nüfusa hizmet vermektedir. 1 memur ve 21 geçici işçisi vardır. Hizmet binasının mülkiyeti borçları nedeniyle SSK’ya geçmiş,bu binada kira karşılığı hizmet vermektedir. 1 adet kazıcı,3 adet toplu taşım aracı,2 kamyon, vidanjör, traktör,1 adet binek oto bulunmaktadır. İki çocuk parkı yapılmıştır. Parke imalatında kullanılan bir makine mevcuttur. İmar planı vardır.

Küçük belediyelerde rastlanan mali ve personel sıkıntısı ile karşı karşıyadır.

3-Köprü Belediyesi: 1972 yılında kurulan bu belediyemiz, 2000 yılında yapılan Nüfus sayımının sonuçlarına göre 3,836 nüfusa hizmet vermektedir. Belediyede 16 adet ihdas edilmiş memur kadrosu bulunmakta olup bu kadrolardan sadece Hesap İşleri Müdürlüğü ve Fen Memurluğu kadroları doludur. İlaveten 15 adet geçici personel ile hizmet yürütmektedir. Belediyemizin Şehir İmar Planı tasdik edilerek uygulanmaya başlanmıştır. Ana yol düzenlemesinde 1,5 Km’ lik yol asfaltlanmış, suyu yeterlidir. Bu beldemizde kanalizasyon çalışmaları devam etmekte olup 3 mahallesi mevcuttur. Ankara-Kaman yolu üzerinde bulunmaktadır.

4-Ceritmüminli Belediyesi: 1997 yılı Nüfus sayımı neticesinde, Nüfusu 2321 olarak tespit edilmiş ve 30.12.1998 tarih ve 98/50295 sayılı karar ile 23569 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak Belediyelik olmuştur. Bu belediyemiz 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimleri sonunda fiilen görevine başlamıştır. 2000 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre 3.936 nüfusa hizmet vermektedir. Kadrolu personeli bulunmamakta olup, hizmeti Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görevlendirilen geçici memurlar ile yürütmektedir. Geçici olarak 9 işçi çalışmaktadır. 1 Adet Hizmet aracı, 1 traktör kepçesi ve 1 adet damperli kamyonu mevcuttur. İmar planı vardır. İmkanlar ölçüsünde beldenin umumi yol,su,asfalt işleri yapılmaktadır.

5- Köyler: İlçeye bağlı 54 köy bulunmakta iken Uzunlar köyü ilçeye uzaklığı nedeniyle idari bağlılığını İçişleri Bakanlığının 14.12.2001 gün ve 2001/2442 sayılı karar 19.12.2001 gün ve 24615 sayılı resmi gazetede yayımlanarak Kırıkkale İli Balışeyh ilçesi merkezine bağlanması, İlçeye bağlı Küçükceceli köyünde yaşayan kimse olmadığından bu köyümüzün köy tüzel kişiliği İçişleri Bakanlığının 13.03.2002 günlü kararı ile kaldırılarak Eroğlu köyüne bağlanması nedeniyle köy sayımız 52 olmuştur. İlçe sınırları içerisinde Elektriksiz köy bulunmamakta olup, Köylerin içme suyu ve kanalizasyon sorunu bulunmaktadır. İçme suyu olmayan köy yoktur ancak, 11 köyün içme suyu yetersizdir. 41 adet köy yolu asfalt, 11 adet köy yolu stabilize kaplamadır. Asfalt köy yolu toplamı 187 km, stabilize köy yolu toplamı183 km’ dir. Kanalizasyonu olan köy sayısı 4 adettir. (Kavurgalı, İnziloğlu, Göçbeyli, Cabatobası).

6-Köylere Hizmet Götürme Birliği : İlçeye bağlı 52 köy ve 3 belediyenin iştirakiyle kurulmuştur. Köylere ait ortak hizmetleri bizzat yapmakta, yaptırmakta ya da özel idare katkısına aracılık etmektedir. En önemli gelir kaynağı özel idare yardımları olup personeli yoktur.

3-ASAYİŞ VE GÜVENLİK: İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçenin güvenlik ve asayişi sağlanılmaktadır.

YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BELLİ BAŞLI ÇALIŞMALAR VE YATIRIM FAALİYETLERİ

1-İlçede Bulunan Hindicilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü, Hindi Palazı üretimine devam etmektedir. Üretilen damızlık Amerikan hindi palazları ilçe çiftçileri ve civar İl ve ilçelerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

2003 yılı içerisinde de ise 105.976 hindi palazı dağıtımı yapılmıştır.

2- İlçenin en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancık olduğundan,çiftçinin gelirini arttırmak amacıyla alternatif ürün planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda yağlık ayçiçeği ekimi hususunda yayım çalışmalarına başlanmış, 2002 yılında 80 olan üretici aile sayısı 2003 yılında 150’ ye çıkartılmıştır. İlçenin iklim açısından uygun köylerinde kapari fidesi yetiştirilmesi için Şubat ayında Kavurgalı Köyüne kapari bitkisi dikimi yapılmıştır. Öncelikle belirlenecek çiftçilere sera kurdurularak fide yetiştirilmesi, bilahare bunların araziye dikimi planlanmaktadır. İlçenin iklim açısından uygun olan köylerinde arazide ve seralarda sebze yetiştirilmesi hususunda çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda 12 adet sera S.Y.D.V. kurulmuştur. Yem bitkileri ile slajlık mısır ekimi hususunda uygulanan Devlet teşvikleri vatandaşa yansıtılmaktadır. 2002 yılında 50 ton slaj elde edilmiştir. Daha önceki yıllarda S.Y.D.V. ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından dağıtılan damızlık hayvanlar ile kurulan yüksek sistem bağların durum ve verimleri takip edilmekte her türlü destek sağlanmaktadır. İlçe tarım müdürlüğümüz tarım ve hayvancılık alanında sürekli yeni projeler geliştirmekte çiftçilerle birebir görüşerek bu projeleri hayata geçirmeye çalışmaktadır. 2003 yılı içinde Hayvancılığı teşvik etmek ve dar gelirli çiftçilere destek amacıyla ve istihdama yönelik 50 aileye 20’ şer adet damızlık koyun projesi yapılarak Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Sekreterliğine sunulmuştur.

3- İlçede önceki yıllarda başlanan süt toplama faaliyetine, optimal miktarda süt temin edilememesi, sütün kalitesinin düşük olması, toplama ve depolama maliyetlerin yüksek olması,toplanan süte verilen fiyatın tespitinde ve her ilçede bu faaliyetin başlatılması sonucu yeni başlayan ilçelere süt verilerek bedelinin tahsilinde piyasa sisteminin gereklerinin yapılamaması sonucu son verilmiştir. Yine ilçede 1995 yılında kurulan tiftik dokuması atölyesi pazarlama sorunları nedeniyle kapatılmıştır.

4- Son altı ay içerisinde ilçe Haydar Dede köyünde bulunan Haydar Sultan Türbesi,Özel İdare tarafından Köylere Hizmet Götürme Birliği Bütçesine gönderilen 50 milyar TL ödenek ile,Selçuklu mimarisi özelliklerine uygun olarak yaptırılan projeye göre restore edilmiş ve Haziran ayı içinde bitirilerek Köy Tüzel Kişiliği adına Köy muhtarlığına teslim edilerek hizmete açılmıştır.

5- İlçe köylerine 14 adet derin sondaj kuyusu projesi İlçe Tarım Müdürlüğünce hazırlanmış, İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından gönderilen ödenekle kuyular açılarak faaliyete geçmiştir.

6- 2003 yılı içinde çiftçilerimize 1. dilim mazot desteği icmalleri Tarım Müdürlüğünce hazırlanarak ödemeleri Ziraat Bankası tarafından çiftçilere ödenmiştir.

7- İlçe çiftçilerinin süne zararına karşı yer ilaçlama aletleri ile 10.000 Da alanda ilaçlama yapılarak, ürün kaybının en az seviyede olması sağlanmış, bu iş için ilaç ve mazot ihtiyacı ücretsiz karşılanmıştır.

8-İlçe köylerinde hayvancılığın sağlıklı yapılması için gerekli mücadele ve aşılama işlemleri İlçe Tarım Müdürlüğü elemanları ve özel veterinerler tarafından yapılarak 8.000 büyükbaş, 10.000 küçükbaş havan aşılaması bitirilmiştir.

9- Köy muhtarları ile Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü ve benzeri yatırımcı kuruluşların müdürleri, tertip edilen toplantılarda karşı karşıya getirilerek sorunların ilk ağızdan yetkililere iletilmesi sağlanmıştır.

10- 58.Cumhuriyet Hükümetinin programında yer alan duble yol yapımı işi ile ilgili olarak,uzun yıllardır sıkıntısı çekilen Kırıkkale-Keskin-Kırşehir yolunun yapımının öncelikli yollar kapsamın alınması ilçemizde ve bölgede büyük bir memnuniyet yaratmıştır.

11- 58.Cumhuriyet Hükümetinin konut yapımı projelerinde Kırıkkale ilinin de bulunması nedeniyle konut açığı çok büyük olan ilçede, konut alanlarının tespiti ve imar planında gerekli değişiklikler Keskin Belediyesi’nce yapılmıştır.

12- Kızılırmak üzerinde kurulu bulunan Kapulukaya Barajının çevresinde oluşturulacak ağaçlandırma bölgesi için, ilçe sınırlarında kalan kısımda Hazine arazisi tahsisi yapılarak ağaçlandırma çalışması bitirilmiştir.

13- Keskin Organize Sanayi Bölgesi için yer tahsisi ve projesi yapılmış kamulaştırma hazırlıkları başlamıştır.

14- İlçede çok sayıda işçi istihdam eden ancak şu anda kapalı bulunan,bir süre Keskin Belediyesi’ne kiralanan ancak kira sözleşmesi feshedilen mülkiyeti özel idareye ait, orta çaplı tekstil fabrikasının içindeki makinelerle birlikte tekrar faaliyete geçmesi için Figür Tekstil firmasına kiraya verilmiş.

15- İlçe merkezinde bulunan Sulu Mağara isimli yer altı şehrinin turizm ve kültür mantar yetiştirme amacıyla hizmete açılabilmesi için keskin Belediyesi ile işbirliği yapılmıştır. MTA tarafından haritası çıkarılmıştır. Hizmete açılabilmesi için yapılması gereken işler planlanmaktadır.

16- İlçeye bağlı köy muhtarlarının köylü katkıları ile başlayıp ancak bir türlü bitiremedikleri işlerin tamamlanması için İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından gönderilen ödenekle bu köylerin çoğu sorunları tamamlanmıştır.